STRUKTUR ORGANI SASI BPD

ketua BPD??: Repianto Berutu

Wakil ketua?  : Ramadhan Tua Tumangger

Sekretaris ??:Ika Ali Bancin

Anggota???: Wahit Berutu

Anggota???: Marlina ??APLIKASI PENDAFTARAN KEPENDUDUKANAPLIKASI PERSURATAN DESA