Kepala Wilayah

kepala Dusun I Ulumerah ?: Sawal Berutu

Kepala Dusun II Ulumerah?: Jasa P. Berutu

Kepala Dusun III Ulumerah?: Rosda BerutuAPLIKASI PENDAFTARAN KEPENDUDUKANAPLIKASI PERSURATAN DESA